26 apr 2023 | Eerste Kamer stemt vr Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De Eerste Kamer heeft op 18 april unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat deze nieuwe wetgeving per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. 

Het doel van de Wegiz is dat ICT-systemen met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De Wegiz richt zich op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. De Wegiz gaat over de vraag hoe gegevens uitgewisseld moeten worden, niet over de vraag óf gegevens uitgewisseld mogen worden. Gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders moet elektronisch verlopen in plaats van via papier of bijvoorbeeld fax. Welke gegevens uitgewisseld moeten worden om goede zorg te kunnen leveren bepalen de zorgverleners namelijk zelf en dit leggen zij vervolgens vast.

 

bron