Onze publicaties

Bent u benieuwd naar onze publicaties? U kunt deze hieronder downloaden in PDF.

Slagvaardiger werken met slimme regeltool
Alle organisaties hebben te maken met regels, standaarden en afspraken waar ze zich aan moeten houden. De slimme regeltool van Juris en Visuall geeft u een compleet overzicht van alle regels, standaarden en afspraken en op welke producten en diensten deze van toepassingen zijn
DOWNLOAD
De complexiteit inzichtelijk maken
Bedrijfsvoering kent vele aspecten het krijgen van helder inzicht is door het samenspel van processen, wet- en regelgeving, beleid, mensen en middelen vaak lastig. Een Decomplexiemodel visualiseert alle relevante aspecten en zorgt voor het overzicht.
DOWNLOAD
Regelbeheer op afstand: het vastleggen van regels in de thuiswerksamenleving
Veel medewerkers waren gewend om alle dagen naar kantoor te gaan, en werken nu één of alle dagen thuis. Een kennismanagementsysteem zorgt ervoor dat thuiswerkende medewerkers toegang hebben tot alle belangrijke regels die op hun dagelijks werk van toepassing zijn
DOWNLOAD
Impact van de Omgevingswet op uw organisatie
De Omgevingswet zal over enige tijd in werking treden, maar voorbereidingen zijn in volle gang. Met het Decomplexiemodel© heeft u visueel inzicht in alle aspecten van deze wet en kunt u samen met uw medewerkers interactief de impact bepalen.
DOWNLOAD
Ontrafelen van complexe internationale regelgeving
Internationaal opererende organisaties zijn onderworpen aan een overvloed van verdragen, overeenkomsten en wetgeving. Een Legal Blueprint® geeft inzicht in deze complexe wereld. Het helpt u te besparen door het optimaliseren van uw processen.
DOWNLOAD
Belastingregels ontrafeld
De Belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk heeft inzicht gekregen in het labyrint van haar belastingwetten. De wetgeving is gevisualiseerd in relatie tot de processen om doublures en tegenstrijdigheden te verminderen. Lees hier het krantenartikel.
DOWNLOAD
Privacy by design
Juris levert organisaties maatwerkondersteuning om het privacy vraagstuk echt tussen de oren van medewerkers te krijgen. Daarnaast bieden wij een tool aan om de privacy impact te bepalen en en te borgen.
DOWNLOAD
Regelarchitectuur en regelanalyse
Regels beheersen of automatiseren? Zorg voor borging van het wet- en regelgeving en het juridische proces. Anders blijft het bijbenen van wetswijzigingen ingewikkeld. Met de Juris methode en Visuall vliegt u dit vraagstuk gestructureerd aan.
DOWNLOAD
Automatiseren en privacy
Kan en mag je automatiseren? De automatiseerbaarheidstoets geeft vooraf inzicht in de haalbaarheid en kosten van automatisering. En bijvoorbeeld antwoord op de vraag op de regels vooraf te verbeteren zijn om automatiseren te vergemakkelijken.
DOWNLOAD
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
De BRO zal gegevens ondergrond bevatten. Volgens de wet Bro moeten overheden gegevens over de ondergrond aanleveren. Bovendien geldt voor bestuursorganen een gebruiks- meld en onderzoeksplicht. Hoe kunt u dit implementeren? Lees hier meer.
DOWNLOAD
Regels slimmer uitvoeren
Inzicht in regels geeft uitzicht op besparingen.
DOWNLOAD
Artikel ‘Met mensenrechten hoor je niet te experimenteren’
Interview met Wilbert Tomesen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
DOWNLOAD
Inzicht in de WMO
Stapsgewijs inzicht in alle eisen en voorwaarden die de WMO stelt? Lees meer.
DOWNLOAD
Presentatie Juris op Oracle Open World 2011, San Fransisco USA
Presentatie over de Juris methode en integratie met Oracle Policy Automation
DOWNLOAD
Methodische ondersteuning: regelbeheersing biedt u inzicht en overzicht
Artikel met Silvie Spreeuwenberg in het business process magazine.
DOWNLOAD
IND ontrafelt eigen processen
IND ontrafelt samen met Juris de eigen processen en werkwijzen met het Decomplexiemodel©.
DOWNLOAD
Whitepaper implementatie Solvency II
Lees meer over het gestructureerd implementeren van Solvency II.
DOWNLOAD
Crisis in beeld: de impact van wetten en regels visueel gemaakt
"Een visual werkt makkelijker dan dikke boekwerken of rapporten"
DOWNLOAD

Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties vul dan uw contactgegevens in.

Naam*
Organisatie*
Functie
Telefoon*
Email*

*Verplichte invoervelden
nb: Wij verstrekken uw e-mailadres niet aan derden.

Publicaties

Juris biedt innovatieve producten en diensten. Over deze producten en diensten brengt Juris ook publicaties uit. Daarnaast publiceren we over onderwerpen die in ons vakgebied leven.
 

Juris bv
Amaliastraat 9
2514 JC  Den Haag
Telefoon: 070-783 00 38
Routebeschrijving
info@juris.nl
KvK nr 243 70 882