Legal Blueprint©

Uw organisatie wordt direct en indirect geraakt door een enorme hoeveelheid wetten en regels. Vaak is het moeilijk grip te krijgen op de onderdelen die daarbij voor u van belang zijn. Een Legal Blueprint© geeft u een gestructureerd overzicht van wet- en regelgeving en andere normen, en biedt inzicht in de wijze waarop deze impact heeft op uw organisatie. Deze kan zowel als geplastificeerde poster als online kennisbank worden opgeleverd.

De blauwdruk wordt gemaakt aan de hand van de specifieke behoeften van de gebruikers. Die bevat daardoor alleen die informatie die voor de organisatie van belang is. Een Legal Blueprint© is een grotendeels juridisch model over een specifiek onderwerp binnen een organisatie. Zoals bijvoorbeeld de verlening van een vergunning. Een Legal Blueprint© is opgebouwd uit Legal Objects© die op een logische wijze in een matrix zijn gerangschikt. Hierdoor zijn in één overzicht alle op het onderwerp betrekking hebbende normen af te lezen die bovendien in een nieuwe logische structuur zijn geplaatst.
Het model maakt inzichtelijk hoe relevante wetten en regelingen binnen de organisatie moeten worden uitgelegd. En hoe deze zijn verweven met andere facetten van de organisatie, bijvoorbeeld processen, IT of organisatieonderdelen.

Met de Legal Blueprint© heeft u een hapklaar overzicht dat onmisbaar is bij het nemen van strategische beslissingen, het aangaan van discussies, het opleiden van medewerkers en het bepalen van de impact van nieuwe of gewijzigde wetten. Alle probleemgebieden en hun samenhang worden namelijk samen gevisualiseerd.