Implementeren van een basisregistratie

Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratiesysteem met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit. Een basisregistratie brengt voor een bestuursorgaan vier wettelijke plichten met zich mee;  de aanlever-, gebruiks-, meld- en onderzoeksplicht. Een basisregistratie kan daarmee grote gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering.

Bent u er al klaar voor?
Is uw organisatie op de hoogte van de wettelijke plichten die basisregistraties met zich meebrengen? Als bestuursorgaan bent u bronhouder, kent u uw rol ? Is uw archief voldoende op orde om na verloop van tijd onderzoek te kunnen doen naar meldingen? Zijn uw processen op de uitvoering van deze taken ingericht?

Juris helpt u bij het in kaart brengen van de relaties tussen wet en uitvoering. Dit doen wij door zowel het analyseren en begrijpelijk formuleren van de wettelijke eisen, als het afnemen van interviews met werknemers. Deze resultaten leggen wij modelmatig voor u vast in Visuall. Door de directe koppeling te leggen tussen wettelijke eisen, inhoud van de basisregistratie en uitvoeringsprocessen wordt in één oogopslag helder waar een basisregistratie impact heeft. Ook kunnen risico’s en beheersmaatregelen in beeld worden gebracht. Gezamenlijk dé basis om een basisregistratie te kunnen implementeren.