Aanbestedingen

De toepassing van de geldende wetten en regels bij het aanbesteden blijkt soms voor zowel overheden als ondernemers niet volledig transparant. Het niet naleven van deze regels kan echter vervelende juridische consequenties hebben.

Deze wet- en regelgeving brengt een aantal ingewikkelde vraagstukken met zich mee. Zo kan er onduidelijkheid bestaan over de exacte werkingssfeer van de Aanbestedingswet. Voor uw organisatie is het belangrijk om precies te weten wat de specifieke regels zijn voor een bepaalde procedure, wanneer een bepaalde procedure moeten worden gevolgd en hoe er om moet worden gegaan met termijnen. De wet biedt echter ook de nodige ruimte om een aanbestedingsprocedure te kiezen en deze vorm te geven op een wijze die aansluit op de unieke wensen en behoeften van uw organisatie. Door inzicht te krijgen in deze speelruimte heeft u de mogelijkheid om de regels binnen uw organisatie op een zo effectief mogelijke wijze toe te passen.

Juris kan u hierbij helpen door middel van een Maatwerk Kennisbank. Een Maatwerk Kennisbank bevat ten eerste een in heldere stappen geanalyseerde vertaling van de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Daarnaast kunt u de Kennisbank aanpassen door bijvoorbeeld relaties te leggen naar uw eigen processtappen, beleidsregels, handleidingen en andere informatie toe te voegen zodat een volledig op maat kennisbank van de Aanbestedingswet ontstaat die voldoet aan de wensen van uw organisatie.Vanuit verschillende invalshoeken is af te lezen:

  • welke verschillende aanbestedingsprocedures gevolgd kunnen worden;
  • hoe deze procedures verlopen;
  • wat de verschillende rollen voor elke partij zijn; en
  • in welke specifieke artikelen dat staat aangegeven.

Met dit inzicht kunt u onder andere de uitvoering van de Aanbestedingswet zo goed mogelijk inpassen in de andere processen in uw organisatie en kunt u medewerkers opleiden.

Wij kunnen u ook ondersteunen bij het maken van een ​Legal Blueprint© van de Aanbestedingswet. Hiermee kunnen de betrokkenen bij een aanbesteding alle regelgeving op een heldere, visuele wijze tot hun nemen. 

De Legal Blueprint© en de Maatwerk Kennisbank kunnen niet alleen worden gebruikt ter ondersteuning van professionals, maar ook als grondslag dienen voor het inrichten of toetsen van een proces of het ontwerp van een e-procurement systeem.