Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet zal naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treden. Voor organisaties zal het veel veranderingen met zich meebrengen. De wet houdt onder andere een herverdeling van taken en bevoegdheden in, en stelt nieuwe eisen aan de wijze waarop overheidsinstanties met elkaar (zowel intern als extern) moeten samenwerken op het gebied van beleid, uitvoering en sturing. Dat vergt niet alleen een verandering in de huidige werkwijzen, maar ook grote aanpassingen binnen de organisaties op het gebied van onder meer communicatie, informatisering, personeelsplanning, programmering en financiën.

Juris kan u bij de voorbereiding van de implementatie van de Omgevingswet (hieronder ‘Ow’) onder meer helpen door: 

  • het analyseren en inzichtelijk maken van de voor u relevante onderdelen van de Ow; 
  • het maken van impactanalyses van de Ow bijvoorbeeld in relatie tot de processen, taken, rollen en kosten; 
  • het maken van een risicoanalyse waardoor uw inzicht krijgt in de belangrijkste risico’s die uw organisatie loopt door de inwerkingtreding van de Ow of tijdens de implementatie; 
  • het begeleiden van uw werknemers bij het begrijpen en het bewust worden van de wet; 
  • het creëren van een digitale kennisbank met als inhoud een op maat gemaakte juridische analyse; 
  • het helpen met het schrijven en structuren van regels in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Wilt u meer weten over onze kennis en ervaring in het omgevingsdomein? Klik op de link voor onze factsheet of neem ons contact met ons op.